Hanbeli mezhebi veya Hanbelilik, İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Hanbeli mezhebine bağlı olan kişiye “Hanbeli” denir.

Jelatin nedir?

Jelatin, hayvan bağ dokusundan yapılan, yarı şeffaf, renksiz, kolay kırılır, tatsız katı bir maddedir.

PDC nedir?

Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

Aliye Berger

Aliye Berger, Türk gravür ve grafik sanatçısı, ressam. Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır.

Taahhütname nedir?

Bir şahsın kendi isim ve hesabına, bir gerçek kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin ifa edilmesini ya da bir şeyin teslim edilme işlemini üstlendiğini gösteren belgeye taahhütname denir.

Türkiye Varlık Fonu nedir?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, kanunla kuruldu.

Selefîlik nedir?

Selefîlik (Salafizm ve Selefiyecilik olarak da bilinir), temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılan bir İslam inanç hareketidir.

Faşizm nedir?

Faşizm, ilk olarak İtalya'da Benito Mussolini tarafından oluşturulan, otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçi siyasi ideolojidir. İlkeleri ve öğretileri La dottrina del fascismo adı altında Giovanni Gentile tarafından yazılmıştır.