Sanatoryum nedir?

Sanatoryum, uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip - özellikle verem - hastalarının iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşları.

Antikor nedir?

Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

Entübasyon, solunum yolunun güvenliğinin bozulması riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Nasuh Tövbesi nedir?

Nasuh Tövbesi, bilerek ya da bilmeyerek günah içinde olan kulun yaptıklarında pişman olarak, bir daha yapmamak üzere günahlarından tövbe etmesi ve işlediği günahlardan dolayı içtenlikle Allah'a sığınmasıdır.

Birleşmiş Milletler nedir?

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.

WHO nedir?

WHO açılımı: World Health Organization (Türkçe: Dünya Sağlık Örgütü), Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.

Pandemi nedir?

Pandemi veya pandemik hastalıklar, bir kıta veya tüm dünya geneline yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel bir isimdir.

Anekdot nedir?

Anekdot, bir edebi eserde anlatılan olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa öykü, fıkra, menkıbe anlamları da taşır. Fransızca: anecdote’den Türkçeye geçmiştir.