Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Işgın ya da Işkın nedir?

Işgın ya da Işkın, (kuzukulağıgiller) familyasından 1000 – 4000 m yüksekliklerde yetişen, Mayıs ve Haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40 - 150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türü.

Tanımlanmış 103 türünden biridir ve nominat seksiyonda sınıflandırılır. Güneybatı Asya'nın ılıman ve subtropikal bölgelerinde (Türkiye, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan) yayılım gösterir ve Türkiye'de yabani olarak yetişen tek ravent (Rheum) türüdür.

Cinsin diğer türleriyle serbestçe melezlenebilen ışgının çiçekleri hermafrodittir ve tozlaşması rüzgâr tarafından yapılır. Tıbbi bitkilerden olup farmakolojik araştırmalarda çok sık kullanılır.

Salkım biçimli çiçek durumunu (inflorescence) taşıyan genç sürgünler (sap) yetiştiği yörelerde taze olarak tüketilir. Kivi tadında mayhoş lezzetli sevilen bir sebze olsa da Türkiye'de halk arasında meyve olarak da nitelendirilerek muz ve kivi ile kıyaslanıp “Doğu’nun muzu” ya da “kivisi” biçiminde lanse edilir.

Yüksek yaylalarda karların erimeye başladığı mevsimde fil kulağı biçimli geniş kaba yaprakların arasından yükselen gövde (çiçek durumu sapı) köylülerce dibinden kesilerek dağlardan şehirlere getirilir ve ışgıncı ya da ışkıncı denen satıcılar tarafından demet demet pazarda satılır.

Halk tıbbında kullanımı

Yetiştiği yörelerde halk tıbbında kullanımı oldukça yaygındır. Ekşi ve biraz da mayhoş lezzette olup mideyi kuvvetlendirir ve kusmayı önler.

Kökleri basur, diyabet, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, idrar sökücü ve sarılık hastalı tedavisinde kullanılır.

Not: makale bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Sağlık sorunlarınız için mutlaka doktorunuza danışın.