Kafadan bacaklılar

Kafadan bacaklılar (Cephalopoda), çok hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin en gelişmiş sınıfı. Başları büyük olup gözleri ve sinir sistemleri iyi gelişmiştir.

Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır. Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir iş birliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar.

n ve 2n nedir?

n ve 2n kromozom sayısını ifade etmektedir. Üreme hücreleri (Üreme ana hücresi hariç) n kromozomlu olurken, normal hücreler 2n kromozomlu olur.

Eşeysiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir. Bu üreme yönteminde ploitlik görülmez.

Sitokinez nedir?

Sitokinez, hücre bölünmesi esnasında sitoplazmanın boğumlanarak ayrılması (bölünmesi) sürecine sitokinez denir.

Hormon nedir?

Hormon, (Yunanca; uyarmak, canlandırmak) anlamındadır. İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı olarak tanımlanmaktadır.

Taksonomi nedir?

Taksonomi, biyoloji’de canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipleri içeren bilimdir. Taksonomi terimi Grekçe “taksis” (düzenleme) ve “nomos” (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.

Takson nedir?

Takson, canlıların sınıflandırılmasında, alemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı.