ATP'nin kimyasal yapısı
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Adenozin trifosfat, hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotit. İngilizce Adenosine Triphosphate'den ATP olarak kısaltılır.

Larva - Tırtıl
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Larva, özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyo gelişimi sırasında görülen yapı.

Kromozom
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kromozom, (Yunanca, chromos - “renk”, soma  - “vücut”) kelimelerinden gelmektedir; DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir.

Kafadan bacaklılar
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Kafadan bacaklılar (Cephalopoda), çok hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin en gelişmiş sınıfı. Başları büyük olup gözleri ve sinir sistemleri iyi gelişmiştir.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır. Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir iş birliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar.

n ve 2n nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

n ve 2n kromozom sayısını ifade etmektedir. Üreme hücreleri (Üreme ana hücresi hariç) n kromozomlu olurken, normal hücreler 2n kromozomlu olur.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Eşeysiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir. Bu üreme yönteminde ploitlik görülmez.

Sitokinez nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Sitokinez, hücre bölünmesi esnasında sitoplazmanın boğumlanarak ayrılması (bölünmesi) sürecine sitokinez denir.