Yeryüzündeki en büyük monolit: Mount Augustus.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Monolithus Latince bir kelimedir ve Yunaca (monolithos) “tek taş” anlamına gelmektedir. Türkçeye Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

Jeolojik Monolitler

Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:

  • Mount Augustus (Augustus Dağı), Avustralya
  • La Peña de Bernal, Meksika
  • Stone Mountain (Taş Dağı), Atlanta, Georgia, ABD

 

Stone Mountain yani
Stone Mountain yani "Taş Dağı", ABD.

kaunak: wikipedia.org