Paganizm

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. Bu dinlere mensup kişilere pagan denir.

Satanizm nedir?

Satanizm, Şeytan’ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğretidir. Satanizm, “teistik satanizm” ve “ateistik satanizm” olmak üzere ikiye ayrılır.

Talmutdnedir?

Talmud, Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dinî metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden oluşmuştur.

Hinduizm

Hinduizm, çok kapsamlı inanç ve yaşam felsefesinin toplamıdır. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te yaygındır.

Pali Derlemesi, Pali Kanunu (Tipitaka) neidir?

Pali Derlemesi, Pali Kanonu ya da Tipitaka, Theravada geleneğinde kabul edilen Pali dilindeki şekliyle korunmuş Budist yazmaların standart bir derlemesidir.

Bodhi (İncir) ağacı

Bodhi (İncir) ağacı, Hindistan’ın Bihar Eyaletindeki Mahabodhi Tapınağı yakınlarında bulunan kutsal Hint İnciri türüne ait bir ağaçtır.

Havas ilmi nedir?

Havas ilmi nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim.

Berzah

Berzah, Arapça kökenli bir söz olup, coğrafyada bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, kıstak, anlamına gelmektedir.