Hüddam nedir?

Hüddam, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir. Günümüzde bu ilimi öğreten resmi bir kurum yoktur. Büyücüler bu ilimi gizli öğrenirler ve çok iyi bilirler. Antik Mısır'a kadar dayanan bir öğretidir.

İslam dini geldikten sonra Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanır. Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar. Bu çok tehlikeli bir ilimdir.

Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar. Cinler büyüler ve tılsımlarla insanların kontrolü altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri bildirir.

Hüddam, İslam inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen bir ilimdir ve günahtır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise şeytanları kontrol altına almayı isteyen bir öğretidir ve günah değildir. Hristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan aldıkları güçle cin ve şeytanları kontrol altına alacağına inanılır.

Cin çağırma

Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar ama bunların hepsi birbirinden farklıdır. Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, bazıları da onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etme ile ilgilenir. İslam dinine göre ruh çağırma günahtır. Ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır. Dinlere göre Hüddam farklılık gösterir. Hristiyan birisi bir cini ele geçirmek isterse Latince kelimeler söyler.

Dinlere göre Hüddam

İslam dininde Hüddam

Kuran'a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez. Yani Süleyman'ın Allah'ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır. Kuran'da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran cinlerle irtibat kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır.

Hristiyanlık dininde Hüddam

Hristiyanlıkta cinlerle iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek günah sayılmaz. Ancak bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bir cin çağırmak için Latince kelimeler söylemek ve İncil okumak gerekir. Bazı misyonerler cinleri tehdit ederek kontrol etmenin mümkün olduğunu ve Latince ilahilerin tersten okunması ile bunun gerçekleşebileceğini söylerler.

Yahudilik dininde Hüddam

Tevrat cinlerin kontrolü ile ilgili fazla bilgiye yer vermez. Ancak Talmud bu konu ile ilgili çok şey yazar. Talmud; dünya üzerinde cinlerin rakamından, onların nasıl kontrol edileceğine ve Kabala öğretisi ile cinlere nasıl hükmedileceğine kadar her şeyi yazar.Günümüzde birçok cinci hocanın bu geleneği kullandığına inanılır.

kaynak: wikipedia