Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Vâcip

Vâcip, Arapça kökenli bir sözcük, İslam’da yapılması gereklilik ifade eden eylemleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe’de dini bir mana içermeden sadece “yapılması gereken” manasında da kullanılır.

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’ân’da “açıkça emredilmiş” olmayan emirleri tanımlamak için Hanefi mezhebinde “vâcip” deyimi kullanılır.

Örneğin Kurban kesme ibadeti Hanefi mezhebine göre vaciptir. Farklı fıkhi mezheplerin farklı vacip anlayışları vardır.

Şâfiî mezhebine göre vâcib denince farz (yapılması mutlak olarak emredilen) anlaşılır. Fakat diğer mezheplerin vâcibe bakış açısı çoğunlukla daha hafiftir. Hanefi mezhebinde vacip olarak tanımlanan hususlar diğer mezheplerde genellikle sünnet olarak tanımlanır.

Hanefilerde genel görüşe göre vâcip’in terk edilmesi, harama yakın mekrûhtur fakat haram değildir.

Bu konuda da farklı mezhepler farklı görüşler beyan etmiştir. Bazı klasik İslam âlimlerine göre vacip olan eylem yapılmadığında kişinin tövbe etmesi gerekir.

kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Vacip