Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Tekfir

Tekfir, İslam hukukunda bir Müslümanın başka bir Müslümanı kafir ilan etmesidir.

İslam dininde tekfir yasaklanmıştır, çünkü Kur’an suçlamaları yasaklarken, bir hadis rivayeti de tekfir edenin kendisi kafir olacağını söyler. Tekfir eden kişiye mükeffir denilir.

kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/Tekfir