SPK nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Tüketici fiyat endeksi ya da kısaca (TÜFE), tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır.

ENAG - Enflasyon Araştırma Grubu
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Enflasyon Araştırma Grubu’nun kısaltılmış hali olan ENAG, sağlıktan ulaştırmaya, gıdadan, giyim ve ayakkabıya kadar birçok farklı kalemdeki ürünlerle ilgili araştırmalar yapmakta.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlar tarafından kurulmuş olan derneğin adıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Mevduat nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Mevduat, bir bankaya faiz karşılığında ve belli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak koşuluyla yatırılan para.

AGİ - Asgari Geçim İndirimi
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

AGİ, (Asgari Geçim İndirimi). AGİ olarak ödenen rakam, devlet tarafından asgari ücretliye ödenen rakamdır. Ödenen bu rakam, işverenin vergisinden düşürülmektedir.

Konjonktür nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Konjonktür, bir ülkenin var olan ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı olan hareketlerinin bütünüdür. Her çeşit durumun ve şartın ortaya çıkarmış olduğu sonuç olarak tanımlanır.