Madde - Özdek

Madde ya da Özdek, uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz canlı ve cansız varlıklara denir.

Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir.

Örneğin: İki hidrojen (H2) atomu ile bir oksijen (O) atomu birleşerek suyu meydana getirirler.

Atom elektron nötron ve protondan oluşmuştur.

Elektron maddenin en küçük parçacığıdır ve enerjiden oluşur. Nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adı ile anılan bu enerji hakkında hâlen pek az şey bilinmektedir.

Atomların çekirdeklerinde değişmeler, parçalanmalar olduğu, radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır.

Albert Einstein’in izafiyet kuramına göre madde ve enerji birbirine eşdeğerdir. Bu sebeple madde enerjiye, enerji de maddeye dönüştürülebilir.

Mesela bir uranyum çekirdeğinin veya başka bir ağır atom çekirdeğinin ikiye ayrılmasıyla meydana gelen çekirdek bölünmesinde madde enerjiye dönüşür.

Maddenin ortak özellikleri

 • Kütle
 • Hacim
 • Atom ve moleküller
 • Eylemsizlik
 • Elektirikli yapı
 • Tanecikli yapı
 • Boşluklu yapı

Madde türleri

 • Normal madde
 • Ters Madde
 • Karanlık Madde
 • Baryonik madde
 • Baryonik karanlık madde

Maddenin hâlleri

Maddenin hâli bir maddenin faz durumunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır.

Maddenin dört klasik hâli:

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma

Maddenin hâllerinin evrende bulunuş yüzdeleri: %99 plazma, %0.6 gaz, %0.3 sıvı, %0.1 katı şeklindedir.

kaynak: wikipedia.org