Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Herodot kimdir?

Herodot (Herodotos), Antik Yunan tarihçi ve yazar. Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır.

Eserinin esas konusu, Pers İmparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri arasında MÖ 499 ile MÖ 449 yılları arasında yapılan Pers-Yunan savaşlarıdır.

“Tarihin babası” olarak anılan Herodot bu lakabı, Romalı hatip(1) Marcus Tullius Cicero’nun - “De Legibus” adlı eserinde onu “tarih yazarlarının babası” olarak nitelemesinden gelir.

Yaşamı

Herodot Halikarnassos’da(2) Batı Anadolu’da bulunan İyonya(3) Yunan kolonisinde dünyaya geldi. Tiran Lygdamis tarafından sürülmesi üzerine, gençliği o zaman bilinen dünyanın birçok yerine yaptığı gezilerle geçmiştir. Uzun süre Atina'da yaşayan Herodot'un Mısır'a gidip Assuan'a kadar indiği, Mezopotamya'yı, Filistin'i, Güney Rusya'yı gördüğü, Afrika’nın kuzey kıyılarında bulunduğu sanılmaktadır. Yaşlılığında İtalya'daki Thurii adlı Yunan kolonisine çekilmiş, kendisine “Tarihin Babası” olma ününü kazandıran eserini yazmıştır.

Eseri üzerine bir yorum

Birincisi yazarın doğumundan önce, ikincisi de çocukluğunda geçen Pers-Yunan Savaşları “Herodot Tarihi’nin” asıl konusu olmakla birlikte, bu eser yalnızca bir tarih kitabı değildir.

Eski Yunan’ın bu ilk nesir sanat eseri, aynı zamanda çeşitli ulus ve ülkeler üstüne, efsaneyle karışık coğrafi ve sosyolojik bilgiler de veren bir hazinedir. Herodot, Tarih’inde bize kendisinin Yunan ve Atina değerlerine bağlılığını sezdirmekle birlikte, olağanüstü bir hoşgörü ve tarafsızlık duygusuna sahip olduğunu da gösterir.

Herodot Tarihi yazılışından yüzyıllar sonra, Hellenistik dönemde bir İskenderiyeli yayıncı tarafından büyük ustalıkla dokuz kitaba bölünmüştür. Bu dokuz kitap üçer üçer Pers-Yunan ilişkileri açısından anlamlı bölümler meydan getirmektedir.

İlk üç kitap Asya’da, İkinci üç kitap Avrupa’da, üçüncü üç kitap da Yunanistan’da geçen olayları hikâye etmekte.

açıklamalar:

1-Hatip - (topluluk karşısında düzgün, açık ve etkili konuşabilen kimse)

2-Halikarnassos - (Günümüzde Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan, Karya dönemine ait antik yerleşimdir.)

3-İyonya - (Günümüzde İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine Antik Çağ’da verilen ad.)

kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Herodot