İspirto nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

İspirto evlerde temizlik işlerinde ve yakıt olarak kullanılan bir kimyasal maddedir. Türkçeye Avrupa dillerinden geçen ispirto kelimesinin aslı latince spiritus (can, ruh, hayatın özü) kelimesinden gelmektedir. İspirto mavi veya mor renkli olabilir.

Çek Cumhuriyetindeki Jizera dağlarında asit yağmurunun etkisi
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis ve çiy  halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir.

Amonyak nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz , keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşenidir. OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur.

Nikotin nedir?
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Nikotin, bağımlılık yapan ve doğada renksiz ve sıvı halde bulunan bir maddedir. Zehirli olan nikotin, yandığı zaman kahverengiye döner. Kafein ve striknin denilen zehirli maddeden de elde edilen nikotin, böcek öldürücü olarak da kullanılır.