Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Kemilüminesans etki yayan (ışıldayan) bir luminol.

Luminol (C8H7N3O2) kullanımı kemilüminesans etki veren kimyasal bir moleküldür. Oksitleyeci madde ile etkileşime girdiğinde, ışıldar (kemilüminesans oluşur) böylelikle ortama mavi bir ışık yayar.

Yaklaşık 18.yy. da adli tıp alanında; kriminologlar ve genellikle olay yeri incelemede gözle görülmeyen ifrazatların bulunmasında ve ortaya çıkarılmasında kullanılmaya başlanmıştır.

kaynak: wikipedia.org