Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Katalizör (çözülme), bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir.

Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz (örnek: gaz-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı), katalizör ve reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır(örnek: gaz-sıvı, sıvı-katı, katı-gaz).

Heterojen katalizör olarak en sık kullanılan platin, osminyum, rodyum, rutenyum, paladyum. Organik sentezlerde homojen katalizör olarak sıklıkla asit ve bazlar kullanılır.

Araçlarda bulunan Katalitik Konvertör

kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kataliz

https://www.youtube.com/watch?v=i_H4WcXxG78