AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Kurucusu Dündar Şahin hayatımızın her alanında bizlere sunulan sınırlı kalıpları ve bunların dışına nasıl çıkacağımızı anlatıyor.

1997 yılında AKUT Arama Kurtarma Derneği üyesi oldu.
ABD ve Kuzey Amerika Kurtarma Enstitüsünde eğitmen ve danışman olarak çalıştı. Harvard Üniversitesi Kriz Liderliği Lisansüstü Eğitimleri aldı.

Azerbaycan’da Acil Durum Koordinatörü olarak görev yaptı.
Dünya Bankası, SAI, Levi Strauss, IFC, DEG, GIEK, Dupont gibi uluslararası kurumlara Acil Durum Yönetimi, İş Devamlılığı ve Afet Planlamaları konularında danışmanlık yaptı.

Dünya Bankası ve IFC için Sektörel Acil Durum Plan örnekleri hazırladı, Kamboçya, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Almanya, Romanya, Iran gibi ülkelerde Acil Durum ve Operasyon Devamlılığı çalışmanlarında bulundu.

BM INSARAG Egitim Üst Danışma Kurulu görevini ve BM INSARAG’a üye ülke ve kurumların IEC Sınıflandırmacısı görevlerini yürütmekte.

açıklamalar:

BM -  Birleşmiş Milletler