İçinde bulunduğumuz acımasız dünyada yaptığımız bazı davranışlar “ezik birisi” gibi algılanmamıza sebep olabilir.