Dejavu

Dejavu (Déjà vu) Fransızca bir kelimedir ve anlamı: “daha önceden görmek”, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu. Anı daha önceden yaşamışlık hâlidir.

Yeryüzündeki en büyük monolit: Mount Augustus.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Kafadan bacaklılar

Kafadan bacaklılar (Cephalopoda), çok hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin en gelişmiş sınıfı. Başları büyük olup gözleri ve sinir sistemleri iyi gelişmiştir.

Kalamar

Kalamar, yaklaşık 300 farklı türü barındıran Teuthida takımını oluşturan uzunca, ovalimsi bedenli kafadan bacaklılar sınıfında yer alan bir deniz canlısıdır.

Zeydîlik nedir?

Zeydîlik, Batı’da Beşciler olarak da bilinir. Zeyd bin Ali’nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir. Zeyd’îyye fıkıhını tâkip eden kişiler Zeydî olarak adlandırılırlar, ancak Zeydî Vâsıtî denilen Câferî bir grup da bulunmaktadır.

İhtikâr

İhtikar, Arapça’dan Türkçe’ye geçmiştir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre ihtikar kelimesi anlamı şu şekildedir:

Tao simgesi - Taoizm nedir?

Taoizm (Daoizm, Dao Öğretisi), Antik Çin’de ortaya çıkmıştır ve temeli Laozi’nın yazılı eseri Dao De Jing’e dayanan bir öğretidir. Dao öğretinin temelidir. Çince’de yol, yürümek, konuşmak, yön, yöntem, akış vb. anlamlara işaret eder.

Muhaddes

Muhaddes, Arapça’dan Türkçe’ye geçen bir kelimedir. Muhaddes kelimesi ise şu anlama gelmektedir: