Buda heykeli

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. İlk önce Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güneydoğu ve Doğu Asya’da (Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır.

Optimist nedir?

Optimist Latince en iyi anlamına gelen optimum kelimesinden türemiştir. Fransızca bir kelimedir. Optimist bireyler kötü şeylerden ziyade iyi şeylerin olacağına dair kararlı bir inanca sahiptir.

Müselles, Arapça’dan Türkçe’ye geçen bir kelimedir.

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre müselles kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Gülgiller veya bilimsel adıyla Rosaceae, 91 cins ve 4.828 tür ile temsil edilen, orta büyüklükte bir çiçekli bitki familyasıdır.

Revak nedir?

Revak, sırtı bağlı bulunduğu binaya dayalı, ön cephesi açık, üstü örtülü ve örtüsü sütunlarla ya da payelerle taşınan mekana verilen ad. Güneşten ya da yağmurdan korunma amaçlı işlevsel revaklara sundurma adı verilir.

Etoloji, hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır. Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir iş birliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar.

Kalimba nedir?

Kalimba (Mbira), Güney Afrika’da doğmuş bir müzik aletidir. Kademeli olarak yerleştirilen metal parçaların oturduğu tahtadan bir taban şeklindedir. Kalimba, birden çok isimle tanınmakla birlikte, en yaygın olan iki adından biri de Mbira’dır.

Anoreksiya nedir?

Anoreksiya, bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık olan anoreksiya, tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edecek boyuta ulaşabilir.