Taşımalı eğitim nedir?

Taşımalı eğitim ilköğretimde okulu olmayan köy ve benzeri kırsal yerleşim yerlerinden okulun bulunduğu yere öğrencileri araçlarla günü günübirlik götürüp getirerek yapılan eğitim.

Monocle - tek gözlük

Monokl yada Monocle, dilimize Fransızcadan geçmiş, mono (tek) ve occulaire (mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilmiş tek gözde kullanılan merceği ifade eden kelimedir. Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılır.

KOBİ nedir?

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 250.000.000 (iki yüz elli milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birim.

İspirto nedir?

İspirto evlerde temizlik işlerinde ve yakıt olarak kullanılan bir kimyasal maddedir. Türkçeye Avrupa dillerinden geçen ispirto kelimesinin aslı latince spiritus (can, ruh, hayatın özü) kelimesinden gelmektedir. İspirto mavi veya mor renkli olabilir.

Vuslat nedir?

Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur.

INTERPOL nedir?

INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı), 1923 yılında uluslararası polis işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Teşkilatın 1954 yılından önce tanınan adı "Uluslararası Polis Komisyonu"'dur. Tüm dünyanın ortak birimidir.

Kenevir nedir?

Kenevir İnsanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynağı olan, saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kağıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Anavatanı Orta Asya'dır, ılıman ve tropik bölgelerde yetişir.

GDO - genetiği değiştirilmiş organizmalar

GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (LN vitro), yani canlı