Elektromanyetik kirlilik

Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri, insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratmaktadır.

Crohn hastalığı nedir?

Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini en olumsuz şekilde etkileyen hastalıklardan biri.

Kod 29 nedir?

İşveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan biri.

Paskalya

Paskalya (Latince: Pascha), Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.

Pomodoro tekniği nedir?

1980’li yıllarda Francesco Cirillo tarafından geliştirilen, yapılacak işleri ve öğrenilecekleri ufak parçalara bölerek eşit zaman aralıklarında uygulayan bir modeldir.

Plaka Tanıma Sistemi kameralardan elde edilen araç görüntüsünün üzerinde plaka bölgesi tespit edilerek ve ayrıştırılarak, plaka üzerinde bulunan karakterlerin optik karakter tanıma yöntemleri ile okunması işlemidir.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Telif hakkı nedir?

Bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır.