Tezhip nedir?

Tezhip Türk süsleme sanatlarından biridir. Kelime anlamı “Altınla Süslemek” tir. Arapça tezhip; altınlamak, yaldızlama, bezeme anlamına gelmektedir.

Futbol Tarihi

Futbola benzer oyunların kökeni milattan önceye dayanmaktadır. Günümüzdeki modern futbol ise 1863’te İngiltere’de kurulan Futbol Birliğinin hazırladığı kurallarla oluşturulmuştur.

Alan Turing

Alan Mathison Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog. Bilgisayar mühendisliği ve biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş olduğu Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştür.

Bilgisayar mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Fütüvvet teşkilatı nedir?

Fütüvvet, tasavvufta bir akım, dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı veya Anadolu’da 13. yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatçı ve esnaf birlikleri.

İstifham nedir?

İstifham, okuyucunun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili kılmak için bu duygu ve düşüncelerin soru biçiminde verilmesidir.

TUA nedir?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye’nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

Strabon kimdir?

Strabon (MÖ 64 - MS 24), yıllarında yaşamış Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin nerelerde yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla ün kazanmıştır.