Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

Go oyunu nedir?

Go, tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur. Go çok eski bir oyundur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya’da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır.

aktif hatırlama - beyin egzersizi

Aktif hatırlama, öğrenme sürecinde hafızayı aktif olarak uyarma ihtiyacını ortaya çıkaran etkili bir öğrenme ilkesidir. Psikolojik test etkisini kullanan aktif hatırlama tekniği, uzun süreli belleği pekiştirmede oldukça verimlidir. 

Transkript öğrencinin kayıt bilgilerini ve eğitim hayatı ile ilgili birçok bilgiyi veren bir çeşit öğrenci belgesidir.

StarLink nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Elektromanyetik kirlilik

Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri, insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratmaktadır.

Kod 29 nedir?

İşveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan biri.

Paskalya

Paskalya (Latince: Pascha), Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.