Katedral nedir?

Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.

Go oyunu nedir?

Go, tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur. Go çok eski bir oyundur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya’da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır.

aktif hatırlama - beyin egzersizi

Aktif hatırlama, öğrenme sürecinde hafızayı aktif olarak uyarma ihtiyacını ortaya çıkaran etkili bir öğrenme ilkesidir. Psikolojik test etkisini kullanan aktif hatırlama tekniği, uzun süreli belleği pekiştirmede oldukça verimlidir. 

Transkript öğrencinin kayıt bilgilerini ve eğitim hayatı ile ilgili birçok bilgiyi veren bir çeşit öğrenci belgesidir.

Kod 29 nedir?

İşveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan biri.

Paskalya

Paskalya (Latince: Pascha), Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.

Pomodoro tekniği nedir?

1980’li yıllarda Francesco Cirillo tarafından geliştirilen, yapılacak işleri ve öğrenilecekleri ufak parçalara bölerek eşit zaman aralıklarında uygulayan bir modeldir.

Telif hakkı nedir?

Bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır.