Ksenofobi

Ksenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca (xenos, yabancı) ve (phobos, korku) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

TGB nedir?

Türkiye Gençlik Birliği (kısaca TGB), Atatürkçü bir gençlik ve öğrenci kuruluşudur. Türkiye’nin 71 ilinde ve yurt dışında şubeleri bulunmaktadır. Merkezi Ankara’dadır.

Friendzone nedir?

İngilizce bir kelime olan Friendzone, bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde bulunan kişilerden birinin, diğer kişi ile romantik veya cinsel bir ilişki içine girmek istemesini, ancak diğer kişinin bunu istememesini tanımlayan bir durumdur.

Katedral nedir?

Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.

Go oyunu nedir?

Go, tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunudur. Go çok eski bir oyundur. Çin kökenli olmasıyla birlikte bütün Doğu Asya’da tanınır ve oynanır. Oyunda siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır.

aktif hatırlama - beyin egzersizi

Aktif hatırlama, öğrenme sürecinde hafızayı aktif olarak uyarma ihtiyacını ortaya çıkaran etkili bir öğrenme ilkesidir. Psikolojik test etkisini kullanan aktif hatırlama tekniği, uzun süreli belleği pekiştirmede oldukça verimlidir. 

Transkript öğrencinin kayıt bilgilerini ve eğitim hayatı ile ilgili birçok bilgiyi veren bir çeşit öğrenci belgesidir.

Kod 29 nedir?

İşveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan biri.