Kenevir nedir?

Kenevir İnsanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynağı olan, saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kağıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Anavatanı Orta Asya'dır, ılıman ve tropik bölgelerde yetişir.

GDO - genetiği değiştirilmiş organizmalar

GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar. Rekombinant DNA teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (LN vitro), yani canlı

Kartografya nedir?

Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır. Harita benzeri gösterimler, küreler, üç boyutlu kabartma harita vb. türde ürünlerdir.

Psikonevroz nedir?

Psikonevroz, bilinen herhangi bir nörolojik veya organik işlev bozukluğuna bağlı olmayan zihinsel veya kişilik rahatsızlığıdır.

Kuvvetler ayrılığı nedir?

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Devletin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdeki kol ve sorumluluk alanlarına ayrıldığı ve böylece her

Çini sanatı nedir?

Çini sanatı, toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kap - kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşya üretilmesine dayalı bir el sanatıdır. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyanın süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş

Mitoloji nedir?

Mitoloji (Yunanca: mithos yani “söylenen ya da duyulan söz” ve logos yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur), Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Doğu dillerinde efsane Batı dillerinde ise mit anlamı kazanmıştır.

Çek Cumhuriyetindeki Jizera dağlarında asit yağmurunun etkisi

Asit yağmuru, asidik kimyasalların yağmur, kar, sis ve çiy  halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir.