Hormon nedir?

Hormon, (Yunanca; uyarmak, canlandırmak) anlamındadır. İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı olarak tanımlanmaktadır.

Sosyopat nedir?

Sosyopat, antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun sosyal ortamda görülen halidir. Kişiler kurallara uymakta zorluk çeker, kanunları çiğner, diğer kişilerin haklarına saygı duymazlar.

Maskülen nedir?

Maskülen kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Erkeği andıran, erkeğe benzeyen, erkeksi gibi anlamlara gelir. Türkçe’de yaygın kullanımı ve okunuşu maskülen olsa da kelimenin aslı maskulen’dir (tdk). Feminen kelimesinin zıt anlamlısıdır.

Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara makilik denir.

Maral nedir?

Maral ya da Hazar Kızıl Geyiği, Kızıl geyiğin en doğu yayılma alanında, Karadeniz’le Hazar Denizi arasındaki bölgede, yayılım gösteren bir geyik türüdür.

İnfak nedir?

İnfak kelime olarak (harcama yapmak), bir Müslümanın mallarını ve maddi kazancını Allahın emretiği şekilde Allah yolunda harcamasına infak denir.

Resif nedir?

Resif, denizcilik terminolojisinde kaya, kum ve deniz canlıların birikimiyle birlikte suyun sığ alanlarında oluşmuş su altı yapılarıdır.

Kaliforniyum nedir?

Kaliforniyum, sembolü ( Cf ) ve atom numarası ( 98 ) olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950’de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeleydeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi.