Emmy ödülü

Emmy ödülleri, Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödüldür. Peabody ödülleri'ne benzer; fakat ondan farklı olarak daha fazla eğlence odaklıdır.

İglu ya da iglo, Eskimoların (İnuitler) bir kısmının sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev. İglu, İnuit dilinde “ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya da modern evler için de kullanılır.

Kod Napolyon nedir?

Napolyon Kanunları (Fransızca: Code Napoléon) - Napolyon Bonapart'ın hazırlattığı medeni kanun metnidir. Onun isteğiyle Fransa'da hazırlanmış ve 1804 yılında yürürlüğe girmiştir.

n ve 2n nedir?

n ve 2n kromozom sayısını ifade etmektedir. Üreme hücreleri (Üreme ana hücresi hariç) n kromozomlu olurken, normal hücreler 2n kromozomlu olur.

Zaman damgası nedir?

Zaman damgası, herhangi bir olayın ne zaman meydana geldiğini, genellikle saniyenin küçük bir kısmına yakın bir doğrulukta, tarih ve zaman olarak tanımlayan bir karakter veya kodlanmış bilgi dizisidir.

Azil nedir?

Bir kişiyi görevden alma yada görevine son verme eylemine azil denir. Bir kişiye verilen tüm temsil yetkisinin geri alınmasıdır.

Tümülüs nedir?

Tümülüs (Höyük veya Kurgan) Latince bir sözcük olup, bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır.

Kriptoloji nedir?

Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifre edilmesidir.