Deyim nedir?

Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da cümledir.

Taksonomi nedir?

Taksonomi, biyoloji’de canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipleri içeren bilimdir. Taksonomi terimi Grekçe “taksis” (düzenleme) ve “nomos” (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.

Takson nedir?

Takson, canlıların sınıflandırılmasında, alemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı.

UNESCO nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur.

Hevsel Bahçeleri

Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan yaklaşık yedi yüz hektarlık verimli arazidir.

Kahke nedir?

Gaziantepli ustaların yapımını Halepli ustalardan öğrenip zaman içerisinde yöresel tatlarda harmanladıkları “kahke” bugün Gaziantep denince akla ilk gelen lezzetlerden.

Termit ya da akkarınca özellikle tropiklerde ve subtropiklerde odunları ve organik kökenli diğer maddeleri yiyerek büyük zarar vermeleri ile tanınırlar. 

Minber nedir?

Minber, Üzerinde hutbe okunan, merdivenli yapıdır. Genel olarak mimari açıdan cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir.