Dargavs yakınında bir nekropol, tipik Nakh stiliyle inşa edildi (Kuzey Osetya).

Nekropol (Nekropolis) arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isimdir.

Yunanca nekros-polis ölüler şehri demektir. Antik çağdaki şehirlerde mezar yerlerinin günümüz şehirlerinden farkı, günümüzde daha çok yerleşim yerlerine uzakta ve şehrin dışında olan mezarların, o dönemlerde şehirle iç içe olmasıdır.

kaynak: wikipedia