Güneşin yapısı

Güneş sıcak gazlardan oluşmuştur. Etrafına ısı ve ışı yayarken radyasyon açığa çıkarır. Oluşturduğu ışıma nedeniyle sarı bir görüntü sunmasına rağmen bilinenin aksine beyaz renktedir.

Güneşi oluşturan gazların ¾’ü hidrojen, ¼’ün çoğu helyumdur. Ayrıca yapısında az miktarda neon, karbon, kalsiyum, magnezyum, silikon, demir ve oksijen de bulunur. Bu elementler güneşin yaklaşık %1’ini oluşturur.

Dünyamızdan 1.300.000 kere büyük olan gökcismi bizden 149.000.000 km uzaklıktadır. Şekil olarak küredir. Kendi etrafında da hareket halindedir. Bu tam turunu 25 günde tamamlar. Dış sıcaklığı 6.000 santigrat, iç sıcaklığı ise 20.000.000 santigrattır.

Güneş içten dışa doğru; çekirdek, ışınım ve kaynaşım olmak üzere üç ana katmandan oluşmaktadır. Güneş’in çıplak gözle görebildiğimiz bölümüne ışık küre adı verilir. Güneş ışığının yalnızca 2,2 milyarda 1’i yeryüzüne ulaşır. Işığın bize ulaşma süresi yaklaşık 8 dakikadır.