Türkiye Atom Enersiji Kurumu (TAEK) nedir?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye'nin radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön vermek üzere kurulmuş kurumdur.

"Atom enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği" 1956 yılında 6821 sayılı Yasa ile Başbakanlık'a bağlı olarak Ankara'da kurulmuştur. 1982 yılında 2690 sayılı Yasa ile Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır.

1956 yılında devlet bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve ilk masraflarını karşılamak amacı ile 760.000 TL (~ 270.000 $) tahsisat konmuş ve İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi istimlak edilmiştir.

1957 yılında nükleer bilimlere ait deneysel çalışmaları yapmak üzere TR-1 Araştırma reaktörü için müracaat eden 5 firmadan "American Machine Foundary (AMF)" firmasına "anahtar teslimi" usulüne göre TR-1 Reaktörü yapımı ihale edilmiştir. TR-1 Reaktörü 1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962'de kritik olmuş ve 27 Mayıs 1962'de işletmeye açılmıştır.

Projeye, kenarında bulunduğu göle izafeten 1960 yılında "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi" adı verilmiştir. Reaktör bina inşaatı 2 Kasım 1960'ta, laboratuvar ve atölye kanadı Nisan 1961'de bitmiş ve ilk personel tayinleri Temmuz 1961'de yapılmaya başlanmıştır.

Görevleri

 • Nükleer politikanın esaslarını belirlemek ve cumhurbaşkanının onayına sunmak.
 • Halkın, radyasyonla çalışanların ve çevrenin radyasyondan korunmasını sağlamak.
 • Radyasyon güvenliğini sağlamak.
 • Nükleer güvenliğin sağlandığını garanti altına almak.
 • Ülkenin nükleer tehlikelere karşı korunma stratejisini belirlemek.
 • Nükleer bilimler ve teknoloji alanlarında araştırma yapmak ve araştırmayı teşvik etmek.
 • Ülkenin nükleer ve radyolojik tekniklerden faydalanmasına yönelik çalışmaları teşvik etmek.
 • Nükleer alanda görev yapacak personel yetiştirmek.
 • Uluslararası kuruluşlarla nükleer alanda işbirliği yapmak.
 • Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukuk ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Nükleer konularda halkı bilgilendirmek.

kaynak: wikipedia

resmi web sayfası: https://www.taek.gov.tr/tr/