Kod Napolyon nedir?

Napolyon Kanunları (Fransızca: Code Napoléon) - Napolyon Bonapart'ın hazırlattığı medeni kanun metnidir. Onun isteğiyle Fransa'da hazırlanmış ve 1804 yılında yürürlüğe girmiştir.

Metin hazırlanırken önceki iki hukuk sistemlerinden etkilenilmiştir. Birisi Roma Hukuku, diğeri İslâm Hukuku (Fıkıh) idi. Roma Hukukunda I. Justinianus'un hazırlattığı Corpus iuris civilis metin külliyâtından ve Fıkıh'da ise Mısır'ı işgal ettiği zamanda bölge de yaygın olan Şafi Mezhebi ve özellikle metin olarak İmam Mâlik'in Muvatta adlı kitabından etkilenmiştir. Kendisinden sonra da birçok hukuk sistemini etkilemiş bir metindir.

kaynaklar:

wikipedia.org

resmin orjinal kaynağı: napolion.org