MK Ultra nedir?

MK Ultra projesi insanların bilinç altını kullanma ile ilgilidir. Bu proje CIA’nın Bilimsel İstihbarat Bölümü’nde çalışılmaktaydı.

1950’de başlayan çalışmalar, 1953 yılında resmi olarak kullanılmıştı, 1964 yılında bu alana olan ilgi azalmıştı, 1967 yılında tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

Programın meşruluğu konusunda tartışmalara yol açmıştır. Kendi denekleri olarak kasıtsız ABD ve Kanada vatandaşları kullanılan birçok yasadışı faaliyetlere giriştiler.

MK Ultra insanlar üzerinde hipnotize, duygusal yoksunluk gibi yöntemlerle istediğini yaptırma, ağızdan laf alma operasyonudur. LSD gibi kimyasal maddeyle yapılabilen bu deneye, sözlü taciz veya cinsel taciz de eklenerek ABD’de işkence yöntemi olarak da kullanılmıştır.

MK Ultra projesi 1975 yılında ABD Kongresi'nin Kilise Komitesi ve Geral Ford komisyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde CIA’nın aktivitelerini incelemek amacıyla kamunun dikkatine sunulması amacıyla soruşturma açılmıştır.

Soruşturma, CIA müdürü Richard Helms’in 1973’teki bütün MK Ultra raporlarının yok edilmesini emretmesi gerçeğiyle engellenmiş olmakla beraber Kilise Komitesi ve Rockefeller Komisyonu’nun soruşturmaları görgü tanıklarının yeminli ifadelerine dayalıydı.

1977 yılında, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası senatoyla tartışmalara yol açtı. 2001 yılının Temmuz ayında MK Ultra ilgili projeler resmen iptal edildi ve MK Ultra projesi ile ilgili 20.000 belgenin bir bölümü ortaya çıktı. MK Ultra projesi hakkında bazı sağ kalan belgeler resmi olarak devlet sırrı statüsünden çıkarıldı.

kaynak: wikipedia