Hörgüç nedir?

Hörgüç, Develerin sırtında bir ya da iki tane olarak bulunan tümsek, çıkıntı. Develer çöl sıcaklarına dayanbilmek için bu çıkıntılarda su depolar.