Pomodoro tekniği nedir?

1980’li yıllarda Francesco Cirillo tarafından geliştirilen, yapılacak işleri ve öğrenilecekleri ufak parçalara bölerek eşit zaman aralıklarında uygulayan bir modeldir.

İtalyan dilinde domates anlamına gelen bu teknik adını Cirillo’nun öğrencilik yıllarında bu tekniği uygularken kullandığı domates şeklindeki zamanlayıcıdan alır.

Pomodoro tekniği’nin amacı zamansızlık hissinin verdiği kaygıyı, gerginliği azaltmak, daha verimli çalışarak kısa zamanda daha çok iş yapmak, dikkat dağıtıcıları azaltmak ve dikkati yoğunlaştırmayı öğretek.

Pomodoro tekniği nasıl uygulanır?

Pomodoro yönteminde 25 dakikalık kısa süreli çalışma seanslarında 5 dakilalık küçük mola takip eder. Toplam 30 dakikalık süreç bir Pomodoro’ya denk gelir. Dört Pomodoro tamamlandığında 15-30 dakikalık daha uzun bir mola yapılır.

Pomodoro seansına başlamadan önce çalışılacak yerin müzik, yeme-içme, telefon gibi dikkat dağıtan uyaranlardan arındırılması gerekir.