Transkript öğrencinin kayıt bilgilerini ve eğitim hayatı ile ilgili birçok bilgiyi veren bir çeşit öğrenci belgesidir.

Transkript, öğrencinin kayıt bilgilerini, yarı yıllara göre alınmış ve alınmakta olan derslerini, bu derslerdeki başarı durumunu, not ortalamalarını ve staj bilgilerini içerir.

Ders içeriği ve transkriptin başka kurum ve kuruluşlarca kullanılması için, eğitim aldığınız üniversitenin yetkili organları tarafından mühür/imza ile onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir resmi belge niteliği taşımaz.