Hipertansiyon, kan basıncının normalden yüksek olduğu durumlara denilir. Kan basıncı, tansiyon aletleri ile ölçülür ve büyük - küçük kan basıncı olarak ifade edilir.

Şizofreni nedir?

Şizofren bir bireyin davranışlarını, hareketlerini, gerçeği algılayış şeklini ve düşüncelerini çarpıtarak değiştiren, ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerini bozan psikiyatrik bir hastalıktır.

Nefroloji nedir?

Böbrek hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dahili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır.

Lenfoma nedir?

Lenfoma, lenfositlerde (T hücreleri veya B hücreleri) başlayan kanser türüdür. Bunlar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan hastalıklarla mücadele eden beyaz kan hücreleridir.

Donör nedir?

Donör kelime anlamı olarak bağışçı, bağışlayan demektir. Bu kelimeyi hayata döktüğümüzde ise kemik iliği nakli ve kök hücre veren kişilere denir.

Sanatoryum nedir?

Sanatoryum, uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip - özellikle verem - hastalarının iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşları.

Antikor nedir?

Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

Entübasyon, solunum yolunun güvenliğinin bozulması riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.