Sağılık kategorisinde yayınlanmakta olan makaleler bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.

Sağılık sorunlarınızı mutlaka doktorunuza danışın.

Crohn hastalığı nedir?

Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini en olumsuz şekilde etkileyen hastalıklardan biri.

İnsanlar arasında yaklaşık olarak binde iki oranında görülen bu hastalık, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında kendini gösterir.

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve çevresel etmenlerin hastalığın ortaya çıkışında etkili olduğu bilim dünyası tarafından öne sürülmektedir.

Oldukça ciddi etkilere sebep olan Crohn hastalığı, yaşam boyu tam olarak iyileşme göstermez ve çoğu zaman cerrahi müdahaleler gerektirir. Aynı zamanda hastalığın yol açtığı etkiler, birçok başka hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayabilir.

Crohn hastalığı belirtileri

kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genel anlamda en yaygın belirtiler:

  • Anüs çevresinde çatlak oluşumu
  • Ateş
  • Dışkıda kan ve iltihap
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • kabızlık ve şişkinlik
  • Mide bulantısı ve kusma

Crohn hastalığı tedavisi

Hiçbir zaman tam olarak iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalıktır. Hasta bireyler, Chron hastalığının alevlendiği ve durgunlaştığı çeşitli periyotlar geçirir.

Alevlenme dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanan hastalarda hastalık önlenemese de yol açtığı semptomların minimuma indirilmesi mümkündür.

Bunun dışında Chron hastalığının yaklaşık olarak %50 - %70'lik kısmı yaşamları boyunca en az bir kez cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale tercih edilmektedir.

Chron hastası bireyler, yaşamları boyunca özel bir beslenme planı çerçevesinde hareket etmelidir.

kaynak: medicalpark.com.tr