İstifham nedir?

İstifham, okuyucunun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili kılmak için bu duygu ve düşüncelerin soru biçiminde verilmesidir.

İstifham, edebiyatta bir söz sanatı olarak ifade edilebilir. İstifham sanatında bir soru sorma söz konusudur. Ancak soru sorarken hedeflenen asıl amaç sorunun cevabını bulmak değildir, sorulan sorunun anlamını güçlendimektir.

İstifham Arapça kökenli bir kelimedir.

İstifham Örnekleri:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

kaynak: wikipedia.org, milliyet.com.tr