Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "ilgili" kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbidir.

1963'te Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık yapılması ve milli bilim politikasına rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulduğunda "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" diye bilinirken, sonradan adı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. Bu arada 1993 yılından itibaren Popüler Bilim Kitapları basılmaya başlanmıştır.

Tarihçe

TÜBİTAK, Türkiye'nin planlı ekonomi dönemine geçişiyle birlikte, 24 Temmuz 1963 tarih ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 17 Temmuz 1963 tarihli 278 sayılı kanun ile kurulmuştur. Başlangıçtaki misyonu bilimsel araştırmaları ve genç bilim insanlarını desteklemek iken, bugün bünyesinde barındırdığı onlarca birimle birlikte, tarım politikalarının yönlendirilmesinden, Ar-ge projelerinin desteklenmesine kadar farklı alanları kapsayan bir misyona sahiptir.

Birimler

  • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
  • Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
  • Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KUİM)
  • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı (İKB)
  • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı (İHB)
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı (MAB)
  • Teknoloji ve Yenilik Destek Programı Başkanlığı (TEYDEB-NGYKC)

TUBİTAK tanıtım videosu

 

resmi web sayfası: https://www.tubitak.gov.tr/

kaynaklar: wikipedia, yoğurube, google görseller,