NAVTEX cihazı

NAVTEX, orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik olarak ileten uluslararası haberleşme sistemi. NAVTEX yayınları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Teknik bilgiler

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade edebilir.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta, tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. NAVTEX yayınları ikili kodlama sistemi kullanılarak yapılır.

Yayınlar, 518 kHz ve 490 kHz orta frekansında (MF), NBDP (Narrow-Band Direct Printing) sistemiyle yapılmaktadır.

Uluslararası NAVTEX frekansı 518 kHz'dir ve bu frekansta mesaj İngilizce olmak zorundadır.

Ülkeler yerel dillerinde ulusal NAVTEX yayınlarını ise, yerel diller için özelleşmiş olan 418 kHz bandını kullanarak yapar.

Mesaj formatı

Tüm NAVTEX yayınları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar, mesaj hakkında bilgiler veren B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder ve “NNNN” karakterleri mesajın bittiğini belirtir.

B1 karakteri yayın istasyonunu tanımlamak için, B2 ise mesaj içeriğini belirtmek için kullanılır, B3 ve B4 karakterleri iki haneli sayılardan oluşur ve mesajların sıra numarasını belirtir. 

Türkiye’de NAVTEX

Türk karasularında NAVTEX yayınları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır.

Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri fark etmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

kaynak: wikipedia