Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
Bilgisayar mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleri, yazılım tasarımı ve yazılım - donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar. Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı, bir görev üzerinde nasıl etkili olacak, saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (veri tabanları), nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (yapay zekâ), insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları konuları üzerinde ve donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar.

Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıldır, bu eğitimi bitirenler bilgisayar mühendisi unvanını alırlar.

Dünyada bilgisayar mühendisliğinin geçmişi

Bilgisayar Mühendisliği dalının doğuşu ve ilgili çalışmalar 20. yüzyılın çok öncelerine gitse de çağdaş makineler ve çağdaş bilgisayar mühendisliği 20. yüzyılda gelişmiştir. 1920’lerden itibaren bu alanda gelişmeler gösterildi. Özellikle Alan Turing bu dalın kurucularından sayılır.

Bilgisayar Mühendisliği gelişmiş ülkelerde üniversitelerde bilgisayar bilimi bölümü olarak geçiyordu, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak için yakın zamanda üniversitelerde yeni ders programları ile robotik sistemlerin programlanmasına başlanmasıyla bilgisayar mühendisliği bölümü olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de yurt dışından daha eski olarak çok eskiden beri bilgisayar mühendisliği olarak adlandırılsa da günümüzde ders programlarını çağa göre güncellemişlerdir, donanım programlama üzerine de birkaç ders eklenmiştir. Türkiye'de bu güncelleme ile yazılım mühendisliği bölümü olarak ayrı bölüm açılmıştır.

Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin donanım programlama, elektronik derslerini içermeyen ders programına sahip bir disiplindir. Günümüz için yurt dışındaki bilgisayar bilimi bölümü ile Türkiye'deki yazılım mühendisliği bölümü için aynı bölümlerdir diyebiliriz.

Bilgisayar mühendisliğinin alanları

 • Algoritmalar
 • Bilgisayar ağları
 • Bilgisayar grafiği
 • Elektronik
 • Gömülü sistemler
 • İnsan ve bilgisayar etkileşimi
 • İşletim sistemleri
 • İşaret işleme
 • Programlama temelleri
 • Sayısal mantık
 • Veri tabanı
 • Yapay zekâ
 • Yazılım mühendisliği

kaynak: wikipedia.org